การพัฒนาวิชาชีพครู

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ชั้น ป.1 : ความหมายของการบวก

ชั้น :
ป.1
กลุ่มสาระ :
คณิตศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :
พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
เข้าสู่ระบบ
- ทีมงาน
- ทีมงาน
http://www.dlit.ac.th/pages/user/admin.php?menu=plc&function=edit&plcid=-002931 -
- ทีมงาน
- ทีมงาน
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559