การพัฒนาวิชาชีพครู

สนุกกับภาษาไทย (ราชาศัพท์) ครูรัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร

ชั้น :
ป.6
กลุ่มสาระ :
ภาษาไทย
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ถ้าคุณมีปัญหาในการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะ ”คำราชาศัพท์” เนื้อหาที่ต้องอาศัยการท่องจำ ชมวิธีการสอนของ ครูรัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร รร.วัดแก่นเหล็ก จ.เพชรบุรี ที่ใช้”สารพัดเกม” และ “พระนครคีรี (เขาวัง)” เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้เนื้อหาที่ยากกลายเป็นง่าย

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559