การพัฒนาวิชาชีพครู

เคมีแสนสนุก 10 อันดับการทดลองผิดพลาด ตอน 1

ชั้น :
ม.2 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ในรายการตอนนี้ ดร.ชินี โสมรัตน์ จะพาไปชมการทดลองสิบอย่างที่ครูทำพลาดเยอะที่สุด พร้อมรับคำแนะนำด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญสถาบันส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CLEAPSS)
ดร.คอลิน ออสบอร์น ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีจากราชสมาคมเคมีอังกฤษ และดร.เคย์ สตีเฟนสัน พร้อมด้วยบ็อบ วอร์เลย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมาสาธิตให้ดูว่า เหตุใดการทดลองจึงไม่เป็นไปตามแผน และมอบหลากหลายเคล็ดลับเพื่อช่วยให้การทดลองในโรงเรียนประสบความสำเร็จ รวมถึงวิธีจัดการทดลองเดิม ๆ ในรูปแบบใหม่ด้วย
ทั้งสามจะพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองต่อไปนี้
- การทำปฏิกิริยาระหว่างคอปเปอร์ออกไซด์และผงแมกนีเซียม
- กระบวนการแตกสลายของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
- ปฏิกิริยาระหว่างฟอสฟอรัสขาวกับออกซิเจน
- การผสมน้ำลงในกรดซัลฟูริกเข้มข้น
- การสร้างสารประกอบเหล็กซัลไฟด์
- การสร้างแมกนีเซียมออกไซด์
- การสร้างพอลิเมอร์เส้นใยสังเคราะห์
- การสร้างแก๊สไฮโดรเจน
- การสร้างแก๊สคลอรีน
- การสร้างผลึกจุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต)

คำสำคัญ : การทดลองวิทยาศาสตร์ ข้อควรระวังในการทดลอง การทดลองที่ผิดพลาด วิธีการเข้าสู่บทเรียน ความเสี่ยง อันตรายจากการทดลอง การสร้างสารใหม่ การเกิดผลึก กระบวนการแตกสลาย สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดลองทางเคมี การระเบิด ความเสี่ยงจากการทดลอง ความปลอดภัยในการทดลอง ข้อผิดพลาดจากการทดลอง สมบัติของสาร การแยกสาร ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบ พอลิเมอร์ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ความช่วยเหลือจากต่างอาชีพ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เคล็ดลับในการทดลองวิทยาศาสตร์ การสาธิตการทดลอง กระบวนการทางเคมี

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559