การพัฒนาวิชาชีพครู

เคมีแสนสนุก : สาธิตดอกไม้ไฟในห้องเรียน

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

รายการตอนนี้ จะนำการแสดงดอกไม้ไฟเข้ามาสู่ห้องเรียนด้วยวิธีที่ปลอดภัยและน่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยการทดลองที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยม - แมทธิว ทอช มืออาชีพด้านการจัดแสดงดอกไม้ไฟ เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนชูว์แมกนา ใกล้กับบริสตอล เพื่อสาธิตเรื่องที่เขาถนัด เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเผาไหม้ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ตัวออกซิไดส์ การเกิดแสงวาบ ปฏิกิริยาการแทนที่ การทำสายชนวนแบบหน่วงเวลา การสร้างประกายระยิบระยับ เปลวไฟหลากสี และการสร้างแรงดันในพลุ แมทธิวแสดงให้คณะครูดูว่า จะทำการทดลองทั้งหมดนี้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรตามคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CLEAPSS)

คำสำคัญ : การทดลองทางเคมี ระเบิด ดอกไม้ไฟ ไฟเย็น ประทัด พลุ วิทยาศาสตร์ในชีวิตจริง วิทยาศาสตร์ในครัวเรือน วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เคมีในชีวิตประจำวัน เคมีใกล้ตัว ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ฟิสิกส์ใกล้ตัว เคมีสี การเผาไหม้ ชนวนระเบิด ดินเทา ดินปืน สารและสมบัติของสาร แร่ธาตุ แร่โลหะ ปฏิกิริยาความร้อน การปลดปล่อยแสงจากอะตอม สารที่ทำให้เกิดสี เม็ดดาว ตัวออกซิไดซ์ สารที่ให้ออกซิเจน แคลเซียม สตรอนเทียม แบเรียม โซเดียม คอปเปอร์ แมกนีเซียม สาธิตการจุดพลุ การแสดงพลุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม ความยาวคลื่นแสง ความร่วมมือระหว่างครูและผู้เชี่ยวชาญ การทดลองกลางแจ้ง แรงบันดาลใ

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559