การพัฒนาวิชาชีพครู

ฟิสิกส์ทดลองไม่ยาก : ไฟฟ้า

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

สำหรับนักเรียนมัธยมต้น เรื่องไฟฟ้าอาจจะเป็นหัวข้อที่ยาก สตีฟ เฮิร์น จากสถาบันฟิสิกส์จึงจะมาสาธิตวิธีสอนดี ๆ ให้คุณครูผู้ไม่ถนัดสอนฟิสิกส์ในเขตบาเนตต์ กรุงลอนดอน สตีฟแนะนำให้ครูรู้จักไฟฉายไร้แบตเตอรี่ กับแผงวงจรพิเศษที่ให้นักเรียนเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างเข้าไปในวงจรได้ เช่น แบตเตอรี่จากผลไม้ ครูเคลลี่ ฟอลเซอร์ ครูคนหนึ่งในกลุ่มได้นำวิธีเหล่านี้มาสอนเรื่องไฟฟ้าให้นักเรียนชั้น ม.3 เป็นครั้งแรกที่เด็ก ๆ ได้ใช้แผงวงจรชนิดนี้ เด็ก ๆ ช่วยกันหาวิธีผลิตไฟฟ้าให้กับไฟฉายที่ไม่มีแบตเตอรี่และหาคำตอบว่า แบตเตอรี่ที่ทำจากมะเขือเทศ กล้วยและผลไม้อื่นๆ แบบไหนดีกว่ากัน

คำสำคัญ : การทดลองฟิสิกส์ การอบรมครู การพัฒนาครู ความร่วมมือระหว่างครูและผู้เชี่ยวชาญ แบตเตอรี กระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ความดันไฟฟ้า โวลท์ ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ บทเรียนที่เข้าใจยาก การอธิบายด้วยสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม การเปลี่ยนรูปพลังงาน แรงโน้มถ่วง แรงหมุน แม่เหล็ก ขดลวด การสร้างกระแสไฟฟ้า แบตเตอรีชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ตัวเก็บประจุ 
 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559