การพัฒนาวิชาชีพครู

เทคนิคสอนทฤษฎีวิวัฒนาการ

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

รายการตอนนี้ตามไปดู ครูแคโรไลน์ โมลีเนอ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมบาลชอว์ ใช้นวัตกรรมหลากหลายสอนนักเรียนมัธยมปลายเรื่องชาลส์ ดาร์วินและทฤษฎีวิวัฒนาการ ครูแคโรไลน์พานักเรียนสำรวจเรื่องวิวัฒนาการผ่านกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น ให้เด็ก ๆ สวมชุดกอริลลา และอธิบายวิวัฒนาการของนกฟินช์ในกาลาปากอสโดยใช้เครื่องครัวชนิดต่าง ๆ หนีบผลไม้และถั่ว นอกจากนี้ ครูแคโรไลน์ยังจัดให้นักเรียนได้โต้วาทีกันด้วย ระหว่างกลุ่มสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการและกลุ่มที่เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลก

คำสำคัญ : ทฤษฎีวิวัฒนาการ Evolution ชาร์ลส์ ดาวิน Charles Darwin ปรัชญาศาสนา ความเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าสร้างโลก การโต้วาที การอยู่รอดของผู้เหมาะสม สิ่งแวดล้อม การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัว การสูญพันธุ์ ความร่วมมือระหว่างครูและผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมจำลองการใช้จงอยปากนก เกาะกาลาปากอส การจำลองเหตุการณ์ การแสดงบทบาทสมมติ วิวัฒนาการมนุษย์ ลิง เอป มนุษย์โบราณ กะโหลกมนุษย์โบราณ เทคนิคการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559