การพัฒนาวิชาชีพครู

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : การสะท้อนและเงา ครูปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียณ

ชั้น :
ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

การสอนฟิสิกส์เรื่อง "การสะท้อนและเงา" เพื่อดึงดูดให้นักเรียนหญิงสนใจฟิสิกส์ โดยการใช้เทคนิคการสอน และ อุปกรณ์ที่ตื่นเต้นเร้าใจ

 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559