การพัฒนาวิชาชีพครู

เคมีแสนสนุก ตื่นตาตื่นใจกับตารางธาตุ

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

รายการนี้จะพาไปชมปฏิกิริยาเคมีรุนแรงและการทดลองน่าตื่นเต้นอีกมากที่ทำได้ในห้องเรียน ดร.เคย์ สตีเฟนสัน จากราชสมาคมเคมีอังกฤษ ทำการทดลองกับธาตุหมู่ที่ 1 ในตารางธาตุและอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดปฎิกิริยาเคมีของธาตุหมู่นี้ ขณะที่ บ๊อบ วอลลีย์จากสถาบันส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CLEAPSS) จะมาสาธิตการเกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรงของรูบีเดียมและซีเซียมในน้ำ พร้อมชี้จุดเสี่ยงที่ต้องประเมินทุกครั้งก่อนทำการทดลองเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองยังทำการทดลองอีกมากมาย เช่น เผาโซเดียมในคลอรีน เผาแคลเซียมในอากาศ สาธิตปฏิกิริยารีดักชันของคอปเปอร์ออกไซด์โดยใช้ผงแมกนีเซียม รวมถึงสาธิตปฏิกิริยาของซัลเฟอร์กับเหล็กและซัลเฟอร์กับสังกะสี สุดท้าย ศจ.ฮอลโลเวย์ จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ จะมาสาธิตการทดลองปฎิกิริยาเคมีของฟลูออรีนซึ่งหาดูได้ยาก และพาไปชมการทำปฏิกิริยาของธาตุกลุ่มฮาโลเจนเพื่อเจาะลึกลงไปที่ธาตุหมู่ที่ 7 ของตารางธาตุ นอกเหนือไปจากการทดลองสารฟลูออรีนที่เป็นอันตรายแล้ว การทดลองส่วนใหญ่ในรายการนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้เลย โดยปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยซึ่งให้ไว้ที่ท้ายการทดลองแต่ละกิจกรรม

คำสำคัญ : การทดลองทางเคมี ตารางธาตุ ธาตุโลหะ แร่โลหะ ธาตุหมู่ 1 ธาตุหมู่ 2 ธาตุหมู่ 6 ธาตุหมู่ 7 ธาตุหมู่ 8 การเกิดปฏิกิริยา ความเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของอะตอมในตารางธาตุ แนวโน้มในตารางธาตุ การเผาไหม้ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม ซีเซียม โลหะอัลคาไลน์ จุดเดือดของสาร ก๊าซคลอรีน สารประกอบคลอไรด์ แคลเซียม ปฏิกิริยารีดักชัน คอปเปอร์ออกไซด์ แมกนีเซียม ผงเหล็ก ซัลเฟอร์ ผงสังกะสี ฮาโลเจน ฟลูออรีน ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ กรดไฮโดรฟลูออริก สารอันตราย โบรมีน โพแทสเซียมไอโอไดด์ FeCl3 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559