การพัฒนาวิชาชีพครู

สอนวิทย์ให้ได้ผล ตอน แรงเสียดทานและการหล่อลื่น

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ไปดูการวิจัยที่ทำโดยศาสตราจารย์ ปีเตอร์ สไตริง โค้ชสอนสกีและวิศวกรเคมี ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสกีที่มีสารช่วยหล่อลื่นได้ด้วยตัวเอง

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์์ การทดลอง สกี แรงเสียดทาน แรง การเคลื่อนไหว แรงโน้มถ่วง 5STEPS การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การอ่านกราฟ ความเร็ว ความเร่ง สมการฟิสิกส์ ความสัมพันธ์ ตัวแปร ตัวหล่อลื่น ระบบหล่อลื่น เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง วิทยาศาสตร์ปฏิบัติ เทคโนโลยี การออกแบบ บูรณาการ วิชาช่าง สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การงานอาชีพ กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม ทักษะการสังเกต สารผสม อิมัลซิไฟเออร์ สารอิมัลชัน ปฏิกิริยาHydrophillic ปฏิกิริยาHydrophobic การเก็บข้อมูล ตัวแปรควบคุม ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น การออกแบบการทดลองด้วยตนเอง เคมี สารคอลลอยด์ การค้นคว้าข้อมูล การจัดการคาบเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การเรียนรู้อย่างมีความหมาย การตั้งคำถามต่อยอด ทักษะการทดลอง การวิเคราะห์สถิติ วิเคราะห์ข้อจำกัดของข้อมูล การตรวจสอบข้อสรุป การเขียนกราฟ การสันนิษฐาน การพยากรณ ความกระตือรือร้นในการเรียน

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559