การพัฒนาวิชาชีพครู

การเก็บข้อมูลเรื่องความพร้อมก่อนการเรียน

ชั้น :
ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

นักเรียนจากโรงเรียนโรเบิร์ต แคล็ก ในเมืองดาเก็นแฮม รัฐเอสเซ็ก สนุกสนานกับออกกำลังกายและเห็นว่ามันส่งผลต่อสมองของพวกเขาอย่างไรบ้าง นักเรียนต้องรวบรวมเก็บข้อมูล ที่เน้นเรื่องการวางแผนการทดลองแบบที่คนจำนวนมากจะต้องมีส่วนร่วม ทำให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของการทดลองได้ บทเรียนนี้ดัดแปลงมาจากแผนการสอนชุดเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเชื่อมโยงความพร้อมในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์ การเก็บข้อมูล การทดลอง การออกกำลังกาย สมอง ความพร้อมในการเรียน การวิเคราะห์ ทฤษฎี การออกแบบ กระบวนการ ปัจจัย กิจกรรมในห้องเรียน การตั้งคำถาม การทดสอบ การต้ังสมมุติฐาน

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559