การพัฒนาวิชาชีพครู

เรียนรู้การเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

นอร่า แมดด็อค และ เคที่ อาร์น็อตต์ ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเวอร์เน็ท ใกล้เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ นอร่าและเคที่เริ่มกิจกรรมด้วยการจัดการแสดงอันมีชีวิตชีวาให้นักเรียนชั้น ม.1 ดู ก่อนที่นักเรียน 30 คนที่ได้รับเลือกมาจะเรียนรู้วิธีนำเสนอผลงานและอธิบายเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันน่าตื่นเต้น ทีมผู้เชี่ยวชาญนี้มีความเชื่อว่าการสื่อสารมีความสำคัญต่อหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และหวังว่าจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาการรับรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในโลกรอบ ๆ ตัวพวกเขา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ นิโคลา บัดด์ เล่าให้เราฟังว่าจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะนำไอเดียที่จัดแสดงในกิจกรรมเวิร์กช็อปมาทำใหม่โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ๆ ในบ้านได้อย่างไร

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน แรงบันดาลใจ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ การทดลอง ไฟฟ้า สาธิต เวิร์กช็อป การอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงมือปฏิบัติ การนำเสนอ การสื่อสาร ความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์ การประเมิน 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
เข้าสู่ระบบ
เป็นสื่อที่ช่วยพัฒนาความคิดของครูและนักเรียนในการสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอน ขอบคุณที่หาวิธีการดีๆแบบนี้มาเสนอ ขอให้ลงมาเยอะๆเพราะครูและนักเรียนเล็กขาดสื่อ/โอกาสแบบนี้ -
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559