การพัฒนาวิชาชีพครู

เรียนรู้การเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

นอร่า แมดด็อค และ เคที่ อาร์น็อตต์ ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเวอร์เน็ท ใกล้เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ นอร่าและเคที่เริ่มกิจกรรมด้วยการจัดการแสดงอันมีชีวิตชีวาให้นักเรียนชั้น ม.1 ดู ก่อนที่นักเรียน 30 คนที่ได้รับเลือกมาจะเรียนรู้วิธีนำเสนอผลงานและอธิบายเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันน่าตื่นเต้น ทีมผู้เชี่ยวชาญนี้มีความเชื่อว่าการสื่อสารมีความสำคัญต่อหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และหวังว่าจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาการรับรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในโลกรอบ ๆ ตัวพวกเขา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ นิโคลา บัดด์ เล่าให้เราฟังว่าจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะนำไอเดียที่จัดแสดงในกิจกรรมเวิร์กช็อปมาทำใหม่โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ๆ ในบ้านได้อย่างไร

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน แรงบันดาลใจ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ การทดลอง ไฟฟ้า สาธิต เวิร์กช็อป การอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงมือปฏิบัติ การนำเสนอ การสื่อสาร ความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์ การประเมิน 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559