การพัฒนาวิชาชีพครู

ห้องเรียนใต้ทะเล ตอนที่ 2

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ที่แสมสาร อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จะได้ดำน้ำดูปะการัง ปลา และ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ในท้องทะเล เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามแนวทางของ อ.ดำรงค์ สุภาษิต ครูวิทยาศาสตร์ที่รักทะเลเป็นชีวิตจิตใจ

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559