การพัฒนาวิชาชีพครู

ฟิสิกส์แสนสนุก สาธิตเรื่องกัมมันตภาพรังสี ตอน 2

ชั้น :
ม.2 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

จะมีวิธีใดบ้างที่ครูจะสาธิตการทดลองเรื่องกัมมันตภาพรังสีได้อย่างปลอดภัย และดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ด้วย - เดวิด ริชาร์ดสัน จากสถาบันครุศึกษา (Institute of Education) จะมาสอนวิธีที่ปลอดภัยในการเก็บรักษาสารกัมมันรังสี และวิธีจัดการทดลองที่ประสบความสำเร็จ ให้ครูสามท่านซึ่งมีภูมิหลังต่างกัน ในรายการ เดวิดสาธิตการทดลองที่หลากหลายซึ่งแสดงให้เห็นการแผ่รังสีแอลฟา บีต้า และแกมมา เขายังได้นำเสนอภาพแอนิเมชันที่ช่วยอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระดับอนุภาค และแนะกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนที่จะช่วยเร้าความสนใจนักเรียนด้วย

คำสำคัญ : การสาธิตทางฟิสิกส์ การทดลองทางฟิสิกส์ กัมมันภาพรังสี สารกัมมันตรังสี สารอันตราย การแผ่รังสี ประจุไฟฟ้า Geiger Muller Counter ไกเกอร์เคาน์เตอร์ การวัดรังสี การแตกตัวเป็นไอออน เครื่องวัดกัมมันรังสี รังสีไอออไนซ์ รังสีแกมมา รังสีบีต้า รังสีแอลฟา สถานะถูกกระตุ้น เครื่องตรวจจับควัน การเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี สารกัมมันตรังสีในชีวิตประจำวัน อิเล็กโทรสโคป การสูญเสียอิเล็กตรอน ธาตุเรเดียม พลังงานไอออไนเซชัน สารชีวโมเลกุล Cloud Chamber อุปกรณ์ตรวจวัดอนุภาคที่ทำให้เกิดไอออน การก่อตัวของเมฆ

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559