การพัฒนาวิชาชีพครู

ชีวะแสนสนุก สาธิตเรื่องโรคระบาด

ชั้น :
ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

นักเรียนที่วิทยาลัยการ์ทฮิลเป็นต้องทึ่งที่ได้รู้ว่าไวรัสแพร่กระจายเร็วแค่ไหน หลังจากเล่นเกมจำลองโรคระบาด Aviflu ที่สนุกและปลอดภัยกับเพื่อน ๆ ในห้อง ไดแอน วิลสัน ครูชั้น ม.3 เริ่มบทเรียนด้วยการชวนให้นักเรียนคุยกันถึงไวรัสแต่ละสายพันธุ์และตั้งคำถามขึ้นมาเอง 5 ข้อเพื่อสืบข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดนก นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ศึกษาคำถามที่ต่างกัน ทำโปสเตอร์ และออกมารายงานหน้าชั้น เมื่อทำงานกลุ่มเสร็จ ไดแอนจึงแจ้งว่า ไนเจล เฮสลอป ผู้สร้างเกม Aviflu ได้เริ่มเล่นเกมกับพวกเด็ก ๆ ไปแล้วโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว ไนเจลอธิบายว่า จุดประสงค์หลักของเกมก็คือเลียนแบบการแพร่กระจายของไวรัสในห้องเรียน โดยใช้สีที่ไร้พิษภัยและมองเห็นได้เฉพาะในแสงฟลูออเรสเซนต์แทนเชื้อโรค ผงสีถูกพ่นไว้บนสื่อการสอนที่นักเรียนใช้และถูกส่งผ่านมือทุกคนไปซึ่งเป็นการเลียนแบบวิธีที่ไวรัสแพร่กระจาย และช่วงท้ายรายการ ไนเจลจะมาสรุปให้ฟังว่า หากจะเล่นเกมนี้ครูต้องเตรียมอะไรบ้าง และการแสดงช่วยให้เกมน่าตื่นเต้นขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งบอกเคล็ดลับดี ๆ ที่จะทำให้เกมไปได้สวยอีกด้วย

คำสำคัญ : การระบาดของโรค ชีววิทยา สาธารณสุข การควบคุมโรค โรคระบาด การติดเชื้อ ไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย อาการโรค สันนิษฐานโรค อัตราการตาย อัตราการเสียชีวิต อัตราการรอดชีวิต การเก็บข้อมูล สถิติ อนามัย สุขศึกษา การป้องกันโรค พาหะนำโรค แรงบันดาลใจ กิจกรรมในห้อง สถานการณ์จำลอง ความร่วมมือระหว่างครูและผู้เชี่ยวชาญ การลดจำนวนประชากร การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559