การพัฒนาวิชาชีพครู

ท้านักฟิสิกส์สอนพลังงานนิวเคลียร์

ชั้น :
ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

พอล สตีเวนสัน นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ทำงานเกี่ยวกับการสำรวจสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดในจักรวาล แต่เขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ เมื่อตอบรับมาเป็นครูรับเชิญที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมชนออกฟีลด์ พอลจึงเริ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คือ พยายามอธิบายให้นักเรียน ม.ปลาย เข้าใจว่า ฟิสิกส์นิวเคลียร์นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสาขาวิชา
แม้พอลจะสารภาพว่าตัวเองตื่นเต้นกับการสอนเด็ก ๆ วัย 15 ปีมากกว่าสอนนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่พอลก็ยอมออกไปพบนักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ เขาเน้นว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์เกี่ยวข้องกับงานหลายสาขา ตั้งแต่ด้านการแพทย์ ไปจนถึงพลังงานไฟฟ้า หรือกระทั่งแวดวงการสืบราชการลับ!
จากนั้นพอลจึงแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อนำเสนอความคิดของกลุ่มให้กับเพื่อน ๆ ในชั้น ซึ่งผลที่ได้ก็ช่างหลากหลายเหลือเกิน

คำสำคัญ : ไอโซโทป วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การถามตอบ คำถามวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนำเสนอหน้าชั้น งานกลุ่ม ผังความคิด การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์ พลังงาน ไฟฟ้า ประโยชน์ของฟิสิกส์ ทดลองสอน การสังเกตการสอน ตัวอย่างการสอน ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอน ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ การบูรณาการ หลายสาขาอาชีพ 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559