การพัฒนาวิชาชีพครู

ชีวะแสนสนุก : 8 กิจกรรมสาธิตเรื่องร่างกาย

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ดอกเตอร์มาร์ก ลัฟลิน นักชีววิทยาด้านโมเลกุลจะพาไปชมวิธีสาธิตการทำงานของร่างกายมนุษย์ที่เรียกเสียงว้าวจากเด็ก ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือแพง ๆ - รายการครึ่งแรกเรื่องระบบย่อยอาหารเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อเลกซิส กิลเบิร์ตจะมาสาธิตการทดลองระเบิดที่แสดงให้เห็นว่าน้ำตาลไอซิงให้พลังงานได้มากเท่าใด ต่อมาอเลกซิสจะนำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่หลากหลายมาใช้จำลองระบบย่อยอาหารตั้งแต่กินจนถึงถ่าย ช่วงที่สองของรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต เคที แดคิน จากโรงเรียนคิงชาร์ลสที่ 1 ในคิดเดอร์มินสเตอร์ ต่อท่อหายใจเข้าไปในหลอดลมของหมูเพื่อแสดงการขยายปอด ส่วนการทดลองอีกเรื่องหนึ่ง อเลกซิสใช้ลังที่ใส่ลูกโป่งจนเต็ม เครื่องเป่าใบไม้ และตาข่ายเพื่อจำลองให้เห็นว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากเลือดไม่จับกันเป็นก้อน และในส่วนที่สามของรายการ ไปดูสมองของมนุษย์และภาพลวงตาอันน่ามหัศจรรย์ ในการทดลองเกี่ยวกับตาข้างถนัดและความไวในการตอบสนอง


คำสำคัญ : การทดลองทางชีววิทยา ร่างกายมนุษย์ ร่างกายของเรา การสาธิตระบบการทำงานของร่างกาย ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทและสมอง เลือด เกล็ดเลือด การมองเห็น พลังงานในอาหาร โภชนาการ การระเบิด สอนวิทยาศาสตร์แบบเห็นภาพ visualization การลงมือปฏิบัติ อุปกรณ์ภายในบ้าน Hands on ภาพลวงตา สมองคน การรับรู้ ตาหลัก ตาข้างถนัด ระบบอวัยวะ ความร่วมมือระหว่างครูและผู้เชี่ยวชาญ

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559