การพัฒนาวิชาชีพครู

ความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อน ครูภูมิยศ ศรีอุบล

ชั้น :
ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

คุณครูภูมิยศ ศรีอุบล คุณครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก สอนให้นักเรียนเข้าใจเรื่องแรงดันของน้ำ โดยหยิบยกสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองไทย มาเป็นตัวอย่าง และประดิษฐ์อุปกรณ์ง่ายๆ ที่ช่วยอธิบายเรื่องแรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อน มาทดลองให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมได้ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องแรงดัน รวมถึงสาเหตุที่เขื่อนต้องระบายน้ำในช่วงน้ำท่วม สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559