การพัฒนาวิชาชีพครู

เที่ยวอุทยานวิทย์ ครูภูมิยศ ศรีอุบล

ชั้น :
ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ครูภูมิยศ ศรีอุบล คุณครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก อุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์มากมายจากโรงรถที่บ้าน และเนรมิตที่ว่างภายในโรงเรียนให้กลายเป็น อุทยานวิทยาศาสตร์ ที่จัดวางสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เล่น ทดลอง และ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลา

 

 

 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559