การพัฒนาวิชาชีพครู

แรงบันดาลใจ ความหลงใหลในฟิสิกส์

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ในรายการตอนที่ 1000 ของเรา จะพาไปพบกับแอนดี สมิธ แห่งโรงเรียนมัธยมวู้ดเชิร์ช ในเมืองเวอร์รัล ความหลงใหลในฟิสิกส์เป็นแรงบันดาลใจในทุกสิ่งที่เขาสอน รูปแบบการสอนของแอนดี ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์อินเตอร์แอกทีฟ การสาธิต การสอบ วิด๊โอ เกมส์ และการแสดงบทบาทสมมติ แอนดี สอนนักเรียนที่มึความสามารถต่างกันตั้งแต่นักเรียนที่มีพรสวรรค์ และความสามารถไปจนถึงนักเรียนที่มีปัญหาทางกายภาพ อารมณ์ และจิตใจ อย่างไรก็ดี นักเรียนทุกคนทำได้เหนือความคาดหมาย ปีที่แล้ว นักเรียนในชั้นเรียนสอบจบภาคบังคับของแอนดีมากกว่าร้อยละ 70 ทำตะแนนได้ระดับ A* หรือ A ทั้งนี้นักเรียนกว่าครึ่งศึกษาต่อด้านฟิสิกส์ในการเรียนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ดังที่เพื่อนครูคนหนึ่งกล่าวไว้ "การเรียนกับแอนดีเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักเรียน คุณภาพการสอน ความกระตือรือร้น และความทุ่มเทของแอนดีโดดเด่นมาก" "เขายอดเยี่ยมมากในการกระตุ้นนักเรียนด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์" ไม่น่าประหลาดใจที่แอนดีได้รับรางวัลครูมัธยมดีเด่นแห่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือในค.ศ. 2005

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์ แรงบันดาลใจ ครูดีเด่น วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การต่อวงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมต้น วงจรเดี่ยว กระแสไฟฟ้า พลังงาน งาน ชั้นมัธยมปลาย การเคลื่อนที่ อุปกรณ์การทดลอง โวลต์มิเตอร์ แรงดันไฟฟ้า การวัด lesson study การวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการสอน การพัฒนาการสอน ฝึกหัดครู การจัดการชั้นเรียน ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บทบาทสมมติ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จูลส์ พลังงานเคมี สอนวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว simplified concept สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สูตรฟิสิกส์ หลักการจำ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาเด็กเกลียดวิทยาศาสตร์ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พลังงานจลน์ ความเร็ว ความเร่ง บูรณาการ ลดอคติต่อวิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กหญิง เกม กิจกรรม คำศัพท์วิทยาศาสตร์

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559