การพัฒนาวิชาชีพครู

ชีวะแสนสนุก : สาธิตเรื่องระบบย่อยอาหาร

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ที่โรงเรียนคิงชาร์ลที่หนึ่ง ดร.ไนเจล คอลลินทำให้นักเรียน ม.3 ตื่นเต้นกันใหญ่เมื่อเขาใช้เครื่องในหมูสาธิตระบบการย่อยอาหาร ไนเจลอธิบายว่า เมื่อได้รับเครื่องในหมูจากโรงฆ่าสัตว์มาแล้ว การทำความสะอาดและการเก็บรักษาเครื่องในสำคัญมาก นับเป็นงานหนักสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง เคที แดคิน แต่ก็คุ้มค่าเพราะนักเรียนต่างดีใจที่ได้มีโอกาสเห็นเครื่องในจริงๆ ไนเจล ตระหนักดีว่า การให้ดูอวัยวะสัตว์จริงอาจเป็นเรื่องอ่อนไหวและกระทบกับความเชื่อทางศาสนา จึงได้ย้ำให้นักเรียนมั่นใจก่อนจะทำการสาธิตว่า สัตว์ตัวนี้ไม่ได้ถูกฆ่าเพื่อเอามาสาธิตโดยเฉพาะ เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จ ไนเจลก็บรรยายเรื่องระบบย่อยอาหารตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียด โดยให้นักเรียนอาสาออกมาช่วยในการสาธิต นอกจากนี้ ไนเจลยังเติมพลังให้กับบทเรียนด้วยการใช้กล้องส่องตรวจที่ได้จากโรงพยาบาลรอยัลฟรี ในลอนดอน ส่องดูภาพภายในอวัยวะที่ใช้สาธิตอีกด้วย
หลังจากที่ผลิตรายการตอนนี้เสร็จเรียบร้อย เราจึงได้ทราบข่าวที่น่าสลดใจเกี่ยวกับการจากไปของ ดร.ไนเจล คอลลิน ผู้ทำการทดลองในรายการ แต่ด้วยความกรุณาของครอบครัวของอาจารย์ รายการจึงได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ต่อไปได้

คำสำคัญ : การทดลองชีววิทยา โครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย เครื่องในสัตว์ เครื่องในหมู การเตรียมเครื่องใน การกำจัดเครื่องใน การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ชีววิทยาจากของจริง 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559