การพัฒนาวิชาชีพครู

ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : แสงกับการเกิดภาพ ครูปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียณ

ชั้น :
ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ครูปินศักดิ์ ต้องสอนนักเรียนหญิงที่ไม่ชอบวิชาฟิสิกส์ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไม่รู้จะนำไปใช้ในด้านใดบ้าง น่าจะเป็นงานของผู้ชายมากกว่า แต่ ครูปิ่นศักดิ์ มีวิธีที่จะดึงดูดใจให้นักเรียนหญิงหันมาสนใจที่จะเรียนได้ ด้วยการใช้สื่อการสอนที่ตื่นเต้นเร้าใจ

 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559