การพัฒนาวิชาชีพครู

สมบัติของสารและการจำแนกสารในชีวิตประจำวัน ตอน 2

ชั้น :
ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

ครูนำเสนอวิธีการตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารเบื้องต้น ใช้กระดาษลิตมัสเชื่อมโยงให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีสารตรวจสอบความเป็นกรด-เบสชนิดอื่นได้อีกหรือหากไม่มีกระดาษลิตมัสให้นักเรียนใช้สิ่งที่มีในท้องถิ่นเช่นพืชบางชนิด กระหล่ำปลีสีม่วงฯ มาทดลองแทน ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีสารตรวจสอบความเป็นกรด-เบสชนิดอื่นได้อีก ให้นักเรียนจับฉลากใบคำสั่ง ซึ่งจะมีการมอบหมายภารกิจให้จำแนกสารโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน คือ ใช้สถานะ / การละลายน้ำ / ความเป็นกรด-เบส /    

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559