การพัฒนาวิชาชีพครู

สอนเรื่องดีเอ็นเอให้สนุก ตอน 1

ชั้น :
ม.4
กลุ่มสาระ :
วิทยาศาสตร์
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

เซริ อีแวนส์ ครูดีเด่น มาสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักเรียนที่มีพรสวรรค์ ซึ่งกำลังเรียนชั้น ม.4 จากหลายโรงเรียนในลอนดอนด้วยการสอนเรื่องดีเอ็นเออย่างสนุกสนาน ครูเซรี เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่นแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2006 ใช้เกมและปัญหาท้าทายหลากหลายเพื่อสร้างความสนุกสนานและทำให้เด็ก ๆ รู้สึกตื่นเต้น บทเรียนนี้จะทำให้ครูวิทยาศาสตร์ได้เห็นวิธีการสอนที่เป็นรูปธรรมและเข้าถึงได้ง่าย ในการสอนเรื่องดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมและซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่ง


คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์ ดีเอ็นเอ DNA สิ่งมีชีิวิตกับการดำรงชีวิต เกม กิจกรรม สนุกสนาน สมมุติฐาน ถอดรหัส พันธุกรรม 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559