การพัฒนาวิชาชีพครู

ห้องเรียนมีชีวิต ครูสุขพงศ์ ทัศนกุลกิจ

ชั้น :
ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ :
ภาษาไทย
หมวด :
เทคนิคการสอน
รายละเอียด :

สอนภาษาไทยด้วยกิจกรรมมากมาย เพื่อให้นักเรียนสนใจ และ เข้าใจบทเรียนง่ายๆ เช่น ประตูสู่คำ , บุฟเฟ่ต์คำ , ขั้นบันได

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559