ถ่ายทอดสด
ครูตู้สัญจร
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30-11.00 น. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การถ่ายทอดสด "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี
วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 9.30-11.00 น. ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559