www.youtube.com/scishow
SciShow
 เว็บไซต์ที่นำเสนอสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบอัดแน่น โดย Hank Green มีรายการให้เลือกชมหลายรูปแบบ ทั้งข่าววิทยาศาสตร์ เกมโชว์ ทอล์กโชว์ การทดลอง ครอบคลุมเนื้อหาในหมวดชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ ที่จะสร้างความสงสัยและกระตุ้นการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รายการแนะนำ 
Why We Love Sugar
 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆ ที่คนทั่วโลกชอบรสหวานๆ ของน้ำตาล หาคำตอบถึงวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในความหวานของน้ำตาล น้ำตาลมาจากที่ไหน และทำไมถึงจำเป็นต่อร่างกาย
The Science of Lying
 การโกหกนั้นไม่ดี แต่ทำไมทุกวันนี้ เราถึงยังโกหกกันอยู่ Hank Green จะพามาหาคำตอบถึงวิทยาศาสตร์ของการโกหก มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกที่โกหกเป็นจริงหรือเปล่า โรคโกหกตัวเองเกิดขึ้นได้อย่างไร แตกต่างจากการโกหกทั่วๆ ไปหรือไม่ รวมถึงวิธีจับสังเกตคนโกหกแบบง่ายๆ
Climate Change
 ภาวะโลกร้อน กลายเป็นข่าวที่เราเห็นจนชินตาตามสื่อต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าไม่ใช่แค่อากาศที่ร้อนขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีสถานการณ์อีก 5 อย่าง ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เราควรรู้และตระหนักถึง
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559