www.khanacademy.org
KhanAcademy
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดย Salma Khan ด้วยทัศนคติที่อยากให้การศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่บนโลก จึงผลิตวิดีโอการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ มีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงยาก แบ่งตามระดับความรู้ของผู้เรียน และมีแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจ ช่วยให้พัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีขั้นตอน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
รายการแนะนำ 
Basic Addition
 นอกจากการนับนิ้วเพื่อบวกเลขที่มีจำนวนไม่มากแล้ว ยังมีวิธีไหนที่จะช่วยให้เราเข้าใจการบวกเลขได้บ้าง มาชมวิธีง่ายๆ ที่จะทำให้การบวกเลขเป็นเรื่องสนุกและเห็นภาพได้มากขึ้น ด้วยการใช้ผลอะโวคาโด และเส้นจำนวนมาช่วยหาคำตอบ
Are Southern Hemisphere Seasons More Severe?
 ทำไมฤดูหนาวในซีกโลกใต้ ถึงไม่หนาวสุดขั้วยิ่งขึ้น หรืออุ่นขึ้นกว่าเดิมในฤดูร้อน ทั้งๆ ที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด และใกล้ที่สุดตามลำดับ แม้ว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จะไม่ได้มีผลต่อการเกิดฤดูกาล แต่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกเสมอไปหรือ ถ้าอย่างนั้นอะไรล่ะที่ทำให้ฤดูกาลต่างๆ ของซีกโลกใต้ยังคงมีอุณหภูมิเป็นปกติ
Communism
 การปกครองแบบคอมมิวนิสต์คืออะไร มาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันที่ความหมาย และลักษณะของระบบทุนนิยม และสังคมนิยม ซึ่งเป็นระบบที่เกิดขึ้นก่อนคอมมิวนิสต์ รวมถึงแนวคิดของนักปฏิวัติคนสำคัญอย่าง คาร์ล มาร์กซ์ และ วลาดิมีร์ เลนิน
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559