www.youtube.com/crashcoursekids
Crash Course Kid
 ช่องใหม่ล่าสุดของ Crash Course รายการสำหรับเด็ก พิธีกรโดย Sabrina Cruz ผลิตซีรีย์วิทยาศาสตร์ ป.5 เป็นซีรีย์แรก ความยาวเนื้อหา 3 นาที ดูแล้วย่อยง่าย แบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก คือ Big Question, Investigation และ Conclusion เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
รายการแนะนำ 
Gotta Eat! - Crash Course Kids 1.1
 หาคำตอบถึงวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง “การกินอาหาร” ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
What's Matter? - Crash Course Kids #3.1
 รู้จักสสาร คุณสมบัติ และสถานะของสสาร ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ รวมถึงการทดลองง่ายๆ ที่จะพิสูจน์ว่า อากาศที่เรามองไม่เห็น ก็เป็นหนึ่งในสสารเช่นเดียวกัน
Defining Gravity: Crash Course Kids #4.1
 ทำไมเมื่อกระโดด เราถึงกลับมายืนบนพื้นโลกได้ โดยที่ไม่ลอยเคว้งออกไปนอกโลกเสียก่อน “แรงโน้มถ่วง” จะตอบคำถามเรื่องนี้ได้อย่างไร แล้วถ้าเปลี่ยนจากการกระโดด มาเป็นการโยนสิ่งของออกไปข้างหน้า หรือด้านข้างล่ะ ผลที่ได้แตกต่างกันหรือไม่
Resources: Welcome to the Neighborhood - Crash Course Kids #2.1
 แป้ง ไข่ น้ำตาล นม และน้ำ คือส่วนผสมของเค้ก 1 ก้อน แต่เคยสงสัยกันไหมว่า ส่วนผสมแต่ละอย่าง หรือที่เรียกในภาพรวมว่า “ทรัพยากร” มีที่มาจากไหน ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกที่เราใช้กันอยู่นั้น ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญอะไร ก่อนจะมาเป็นสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทุกวันนี้
What's an Engineer? Crash Course Kids #12.1
 รู้จัก “วิศวกร” อาชีพในฝันของเด็กหลายๆ คน ในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านคำถามพื้นฐาน 3 ข้อ ที่วิศวกรทุกประเภทใช้ในการทำงานจริง
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559