ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.3      สังคมศึกษาฯ   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ประเพณีล้านนา (วันสงกรานต์) ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

ประเพณีปีใหม่ล้านนา (วันสงกรานต์) ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

วันวิสาขบูชา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

วันวิสาขบูชา ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

ความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมไทย คลิกที่นี่

ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย คลิกที่นี่

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีในครอบครัว คลิกที่นี่

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี ในท้องถิ่น คลิกที่นี่

การเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต คลิกที่นี่

การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย คลิกที่นี่

ประโยชน์ของการปฏิบัติตน ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย คลิกที่นี่

ประโยชน์ที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน คลิกที่นี่

การมีส่วนร่วมของชุมชนในระบอบประชาธิปไตย ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การมีส่วนร่วมของชุมชนในระบอบประชาธิปไตย ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559