ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.6      คณิตศาสตร์ เล่ม 1   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เซต, เอกภพสัมพันธ์, สมาชิกของเซต คลิกที่นี่

สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ คลิกที่นี่

สับเซต, เพาเวอร์เซต ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

ค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงและการนำไปใช้ คลิกที่นี่

เพาเวอร์เซต ตอน 2,การดำเนินการของเซต ตอน 1 คลิกที่นี่

ฟังก์ชัน และกราฟของฟังก์ชัน คลิกที่นี่

การดำเนินการของเซต ตอน 2 คลิกที่นี่

โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน คลิกที่นี่

ความสัมพันธ์ (Relation) โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ คลิกที่นี่

ฟังก์ชันเชิงเส้น คลิกที่นี่

การเขียนกราฟของความสัมพันธ์ คลิกที่นี่

ฟังก์ชันกำลังสอง คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559