ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.4      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เสียงในภาษา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การอ่านขยายความ (นิทานเวตาล) คลิกที่นี่

เสียงในภาษา ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การเขียนผังความคิด คลิกที่นี่

องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การเขียนย่อความ คลิกที่นี่

องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การเขียนอธิบาย คลิกที่นี่

การอ่านแปลความ (นิราศนรินทร์) คลิกที่นี่

บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอนที่ 3 คลิกที่นี่

การอ่านตีความ (นิราศนรินทร์) คลิกที่นี่

การเขียนสะกดคำ คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559