ถ่ายทอดสด
งานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning)
วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 17.00 น. จังหวัด ขอนแก่น

วิทยากร อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ


ระบบรายงานและประเมินผลการอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านอกเขียนได้ใน ๑ ปี" http://www.dlthailand.com/dlitreport
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้จาก Link ด้านล่าง
Link : เอกสารประกอบการอบรม
Link : ใบงานเพิ่มเติม เรื่อง "ทักษะการคิด"

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559